Kerken

Als kerkvoogdij bent u verantwoordelijk voor de financiën van de kerkelijke gemeente. Dat betekent onder andere dat u een begroting moet opstellen, een financiële administratie moet voeren en een jaarrekening moet samenstellen. En als de gemeente een eigen predikant heeft, moet u een salaris- of traktementsadministratie voeren. Dat kost niet alleen veel tijd, maar vraagt ook specifieke kennis. U kunt er daarom voor kiezen om (een deel van) deze werkzaamheden door ons te laten verzorgen. Wij hebben veel ervaring met kerkelijke administraties en kunnen u op een professionele manier ondersteunen.